Kurser / Utbildning

Våra kompetensområden finns inom fastighetbranschen, kontrollansvarig enligt PBL, entreprenadbesiktning, juridik, bygg, el, brandlarm, rör, vent, styr.

Kontrollansvarig pbl

Kursdatum:
Stockholm 2024-12-02
Göteborg 2025-01-22
Umeå 2025-04-16

Kurslängd: 1 dag
Pris: 7000 kr ex moms. Inklusive utbildningsmaterial.
Deltagare: Vi vänder oss till dig som har viss erfarenhet inom byggbranschen, beställare, entreprenör, konsult och kontrollansvarig.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för kurs.
Syfte: Utbildningen är till för dig som vill lära dig mer om pbl, bbr och kontrollansvarig’s arbete i praktiken.
Kursens innehåll:

Lär er mer om ka pbl.
-Plan och bygglagen
-Plan och byggförordningen
-Eks 12
-Kunskaper för certifiering av kontrollansvarig
-Boverkets byggregler till och med 29
-Kaar 1, Allmänna råd om kontrollansvarigs självständiga ställning
-Allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, väs 3
-Riv 1, llmänna råd om rivningsavfall.
-Startbesked och slutbesked.
-Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet.
-Kontrollplan
-Kontrollansvariges uppgifter
-Byggnadsverks tekniska egenskaper
-Utförande av kontroll
Kurser

entreprenadbesiktning

Kursdatum:
Stockholm 2024-12-02
Göteborg 2025-01-22
Umeå 2025-04-16

Kurslängd: 1 dag
Pris: 7000 kr ex moms. Inklusive utbildningsmaterial.
Deltagare: Vi vänder oss till dig som har viss erfarenhet inom byggbranschen, beställare, entreprenör, konsult, besiktningsförrättare och kontrollansvarig
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för kurs.
Syfte: Utbildningen är till för dig som vill lära dig mer om entreprenadbesiktning och praktiskt utförande
Kursens innehåll:

Lär er mer om entreprenadbesiktning.
-Juridik för besiktningsförrättare
-Lagar för byggbranschen
-Standardavtalen AB04, ABT06, ABS18, ABK09, ABM07..
-Besiktningsförrättares uppgift
-Entreprenadbesiktning
-Vad innebär felbegrepp
-Vad anses kontraktsenligt
-Avtalstolkning
-Entreprenadbesiktningens planering och genomförande
-Besiktningstyper
-Besiktning enligt AB / ABT
-Rättsverkan
-Upprättande utlåtande
-Besiktning av småhusentreprenader
-ÄTA
-Vanligt förekommande fel vid slutbesiktning och garantibesiktning
-Garantitid

BOKNING TILL UTBILDNING

Fyll i formuläret nedan för att anäla dig till önskad kurs.
Kallelse skickas till deltagens e-postadress innan kursstat.