Säkerhetbesiktning av FITnessutrustning för utomhusbruk

Vi erbjuder säkerhetsbesiktningsförrättare & utförande av årlig kontroll, med tekniska kunnande, lång yrkeserfarenhet & kunskap om lagstiftning samt bestämmelser.

 rutinmässig visuell tillsyn

Utförs för att identifiera risker som kan vara ett resultat av normal användning, vandalism eller väderförhållanden. Tillfälle dokumenteras & rutiner uppdateras vid behov.
besiktning & UNDerhåll

Säkerhet ska upprättas & säkerhållas genom besiktning & underhåll av fitnessutrustning.

Funktionskontroll

för att verifiera funktion & stabilitet utförs kontroll av fitnessutrustningen, en tillsyn som är mer ingående än rutinmässiga visuella tillsynen.

Kontroll görs normalt med 1 till 3 månaders mellanrum eller i enlighet till tillverkarens anvisningar.

Årlig besiktning

Fastställandet utav utrustningens skick med avseende på driftsäkerhet görs med den så kallade årliga besiktningen. Då särskild uppmärksamhet ägnas permanenta inneslutna delar & utrustning vars stabilitet är beroende av en stolpe.